Mia Olle De Andan
Gäsdebiachl Downloads Umfragen Sprich Tippspiel

Des is unsa Feuerstell, die mog zwar eitz a bissl kloa ausschau, oba es sand scha Feuer vo diversen Metern draus woan. Feierspringa is a gern gesehener Sport do bei uns, a beim einebiseln hamma parat ( schließlich deafma ja d Gluad ned unbeaufsichtigt zrucklossn *g* )
Des is da wunderbare Zeltlblotzkühlschrank. Wer hodan a scha an Durchlaufkühler am Start? Zu späterer Stund, wenn scha einige Biere konsumiert woan hand, kanns a leicht amoi bassian, das oana selba d`Kühlung ausprobiert ( unabsichtlich )
Do hamma owei an gloan Hoizvorrat, das uns ned fruisd und das Fleischal durch wiad. An guade Dog kann leicht a Ster drafgeh! A besonderes Highlight hand unsane Balettn, woma dann oftamois umzuing measnd, weils uns evtl a Weng zhoas is beim Feier.
Zum Grilln braucht ma natürlich a hochmodernes Gstell womas Fleisch affewerfa ka, des bruzelt dann do om dodal fein. Damma bei am Notfall a amoi a ganzs Kaibe grilln kinnand hamma a extra a starke Kettn hergnumma de wo ebs aushoit.